Erkende opleiding

Een gewichtsconsulent is opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. De adviezen hebben als doel om je een gezondere leefstijl aan te leren en daarmee een gezond gewicht te bereiken.

HBO-niveau

Een voedingsdeskundige heeft een erkende opleiding op HBO-niveau gevolgd en is, zoals het woord al zegt, een deskundige op het gebied van voeding en alles wat daarmee te maken heeft. Zij kan je uitleggen waarom bepaalde veranderingen in voeding nodig zijn en adviezen geven om die in de praktijk te brengen. Zij houdt rekening met je voorkeuren, eetgewoonten en gezinssituatie. Op die manier is de kans van slagen het grootst.

Diagnosestelling en behandeling van ziektebeelden hoort bij de arts of specialist. Maar een voedingsdeskundige kan in samenwerking met deze arts of specialist van toegevoegde waarde zijn, door specifiek op het ziektebeeld afgestemde voeding- en bewegingsadviezen te geven.

  • Contactgegevens
  • Gezond Twente
  • Enschedesestraat 2T
  • 7575 AB Oldenzaal
  • M 06 12 820 954
  • T 085 2735279
  • info@gezond-twente.nl